Kraamtijd

Aangifte

De kraamtijd is vaak een drukke tijd, waarin er veel op je afkomt. Wat je zeker niet mag vergeten, is het doen van de geboorteaangifte!

Van iedere geboorte wordt een akte opgemaakt. Deze akte wordt opgenomen in de registers van de Burgerlijke Stand. De geboorteakte is het wettelijk bewijs van de geboorte van een persoon.

Waar?

De aangifte moet in Nederland persoonlijk worden gedaan in de gemeente waar het kind geboren is. Dit hoeft dus niet in de woonplaats te zijn. 

In de gemeente Amstelveen kun je de geboorteaangifte doen tijdens de openingstijden aan de balie Burgerlijke Stand. In de gemeente Amsterdam doe je aangifte bij een stadsdeelkantoor, tijdens de inloopuren of afspraak.

termijn

De aangifte moet binnen drie werkdagen na de geboorte worden gedaan. Als dit niet mogelijk is, is het nodig om telefonisch overleg te plegen met de gemeenteambtenaar van de burgerlijke stand.

Wie?

De moeder van het kind mag altijd de geboorteaangifte doen. De vader is verplicht de aangifte van geboorte van zijn zoon of dochter te doen. Als de vader niet aanwezig is of verhinderd, is iemand anders die bij de geboorte aanwezig was, verplicht om de aangifte te doen.

Wat neem je mee?

  • De geboortenamen van het kind
  • De geboortedatum en geboortetijdstip van het kind, je mag deze zelf doorgeven en hebt hier geen verklaring voor nodig
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van degene die de aangifte doet
  • Als je bent getrouwd: het trouwboekje om je kind hierin te laten bijschrijven
  • Als er vooraf erkend is: een afschrift van de erkenningsakte
  • Als het de aangifte van een tweede of volgend kind betreft uit dezelfde relatie en je wilt erkennen bij de aangifte, dient de vader een schriftelijke toestemming van de moeder mee te nemen en haar identiteitsbewijs

Meer informatie

Meer informatie over de geboorteaangifte kun je vinden op de websites van de gemeenten Amstelveen en Amsterdam