Onze praktijk

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken er voortdurend aan, om onze cliënten de best mogelijke zorg te geven.

Lidmaatschap, registratie en deskundigheidsbevordering

Banner BIG-300x 250pxAlle verloskundigen in onze praktijk, zijn ingeschreven in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Deze inschrijving biedt duidelijkheid over de bevoegdheid om ons beroep uit te oefenen en onze beroepstitel te voeren.

KNOV LogoAlle verloskundigen in onze praktijk, zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), dit is de beroepsorganisatie voor verloskundigen. Via deze organisatie zijn ook de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyreglement
van de praktijk geregeld.

Keurmerk -roze3Tevens zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit register waarborgt de kwaliteit van verloskundigen door het verplicht stellen van een minimum aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals diverse bij- en nascholingen, vaardigheidstrainingen en methodisch intercollegiaal overleg. Wij geven begeleiding volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

Samenwerking

Om veiligheid te waarborgen en zorg te verbeteren, nemen wij actief deel aan diverse overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Wij hebben structureel overleg met collega-verloskundigen en -echoscopisten, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties en het consultatiebureau. Dit bevordert de samenwerking en versterkt de zorgketen rondom de verloskundige zorg in de regio.

Cliënten-enquête

Wij onderzoeken voortdurend hoe de kwaliteit in onze praktijk kan worden verbeterd. Naast het evalueren van de zorg onderling en met andere zorgverleners, horen wij dan ook graag de mening, behoeften en wensen van onze cliënten. Wij sturen alle cliënten, na het afsluiten van de zorg, een link met enquête toe. Op basis van, onder andere, deze informatie zullen wij regelmatig onderdelen van de zorgverlening aanpassen.