Skip to main content

Klachtenregeling

Ben je niet tevreden? Vertel het ons! Misschien kunnen we samen tot een oplossing komen. Als dit niet lukt, is er de klachtenregeling.

Bespreek je klacht

Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over een verloskundige, dan waarderen wij het zeer als je dit bespreekt met de verloskundige zelf of met haar collega. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Als een gesprek niet mogelijk is, of een gesprek niet voldoende heeft opgeleverd, kun je de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Je kunt je klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris als je hulp wilt bij het indienen van een klacht.

Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met je waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren je over wat je kunt doen. Ze helpen ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat zelf moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.


Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen. Je ontvangt binnen deze periode van ons bericht over wat we hebben gedaan met je klacht.

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde

Close Menu