Klachtenregeling

Ben je niet tevreden? Vertel het ons! Misschien kunnen we samen tot een oplossing komen. Als dit niet lukt, is er de klachtenregeling.

Bespreek je klacht

Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over een verloskundige, dan waarderen wij het zeer als je dit bespreekt met de verloskundige zelf of met haar collega. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Als een gesprek niet mogelijk is, of een gesprek niet voldoende heeft opgeleverd, kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Je kunt je klacht ook voorleggen aan deze commissie als de verloskundige jouw (poliklinische) bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid.

Klachtencommissie

De Klachtencommissie van de KNOV doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht. Zij zal je klacht onafhankelijk behandelen en kan ons een aanbeveling doen. De commissie hanteert het beginsel van hoor en wederhoor en heeft geheimhoudingsplicht. Zij doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding.

Contactgegevens:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Andere onderwerpen in deze categorie