Skip to main content

Waar te bevallen

Als je zwangerschap normaal verloopt, maak je zelf de keuze waar je wilt bevallen. De ontsluiting verloopt het best als jij je op je gemak voelt. Je bepaalt zelf of dat thuis of in een ziekenhuis is. Het is goed om daar van tevoren over na te denken, maar pas tijdens de bevalling hoeven wij het te weten. Het is ook goed om beide opties open te houden, omdat een bevalling soms anders loopt dan gepland. Zowel thuis als in het ziekenhuis bevallen is veilig. Als er een medische indicatie ontstaat, neemt de gynaecoloog de zorg van ons over en beval je in het ziekenhuis.

Thuis

Thuis ben je in je eigen vertrouwde omgeving, waar je zelf de omstandigheden bepaalt waarin je wilt bevallen. Dit maakt dat je je vaak beter kunt ontspannen. Ook voor een partner is het vaak prettig om thuis zijn/haar eigen gang te kunnen gaan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat thuis en in het ziekenhuis bevallen even veilig zijn. Nederland kent een uniek verloskundig systeem en is een van de weinige westerse landen, waar je thuis kunt bevallen. De zorg die je nodig hebt, is hier 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. De infrastructuur in onze regio, maakt dat een ziekenhuis altijd snel bereikbaar is. Wij passen risicoselectie toe op elk moment van zorg, vanaf het begin van je zwangerschap. Dit maakt dat het veilig is om als gezonde zwangere onder onze begeleiding te bevallen, op de plek waar jij wilt. We hebben dezelfde instrumenten, zuurstof en medicatie bij ons als in het ziekenhuis. Bij een bevalling thuis, worden we geassisteerd door de kraamverzorgende.

Poliklinisch

Wil je in het ziekenhuis (poliklinisch) bevallen, dan begeleiden wij je daarbij, geassisteerd door een verpleegkundige of kraamverzorgende van het ziekenhuis. Een reden om poliklinisch te bevallen, kan zijn dat je je daar prettiger bij voelt. Of misschien zijn er omstandigheden waardoor thuis bevallen niet ideaal is. Een voordeel van poliklinisch bevallen is, dat als er tijdens de bevalling hulp van het ziekenhuis nodig is, je niet meer vervoerd hoeft te worden.

Ook een poliklinische bevalling begint thuis. Wij overleggen met jou over het moment dat je naar het ziekenhuis gaat. Meestal is dat als de weeën goed op gang zijn en je je halverwege de ontsluitingsfase bevindt. We bellen of er plek is in het ziekenhuis van jouw keuze en gaan er dan samen heen. Soms moeten we, door drukte op de verloskamers, uitwijken naar een ander ziekenhuis. Je kunt in de zwangerschap een informatieavond bezoeken van een van de ziekenhuizen in onze regio.

Voor een poliklinische bevalling moet je vaak een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage kan per zorgverzekeraar verschillen. In onze regio kun je voor een poliklinische bevalling kiezen tussen Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen en het UMC, locatie AMC in Amsterdam.

Close Menu