Skip to main content

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg staat bij ons op nummer 1.  Wij werken er voortdurend aan, om onze cliënten de best mogelijke zorg te geven.

Lidmaatschap, registratie en deskundigheidsbevordering

Alle verloskundigen in onze praktijk, zijn ingeschreven in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Deze inschrijving biedt duidelijkheid over de bevoegdheid om ons beroep uit te oefenen en onze beroepstitel te voeren.

KNOV

Alle verloskundigen in onze praktijk, zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), dit is de beroepsorganisatie voor verloskundigen. Via deze organisatie zijn ook de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyreglement van de praktijk geregeld.

Daarnaast zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit register waarborgt de kwaliteit van verloskundigen door het verplicht stellen van een minimum aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals diverse bij- en nascholingen, vaardigheidstrainingen en methodisch intercollegiaal overleg. Wij geven begeleiding volgens de laatste inzichten en richtlijnen.

EVAA

Wij zijn aangesloten bij de EVAA, een samenwerkingsverband van Verloskundigen in de regio Amsterdam en Amstelland. Door krachten te bundelen werkt EVAA aan optimale eerstelijns geboortezorg.

Samenwerking

Om veiligheid te waarborgen en zorg te verbeteren, nemen wij actief deel aan diverse overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Wij hebben structureel overleg met collega-verloskundigen en -echoscopisten, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg en diëtisten. Dit bevordert de samenwerking en versterkt de zorgketen rondom de verloskundige zorg in de regio.

Wij maken deel uit van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) met zowel Ziekenhuis Amstelland als met het Amsterdam UMC (VUmc en AMC).

Je vindt hier de visie op geboortezorg van het VSV in regio Amstelland.

Cliëntenenquête

Wij onderzoeken voortdurend hoe de kwaliteit in onze praktijk kan worden verbeterd. Naast het evalueren van de zorg onderling en met andere zorgverleners, horen wij dan ook graag jouw mening, behoeften en wensen. Wij sturen alle cliënten, na het afsluiten van de zorg, een link met enquête toe. Op basis van, onder andere, deze informatie zullen wij regelmatig onderdelen van de zorgverlening aanpassen.

Close Menu